همه می دانیم که ویروس کرونا جدید با نام COVID-2019، فقط در کسر بسیار کوچکی از جمعیت آلوده ایجاد بیماری جدی می کند. هر چند که این ویروس فقط در ۳-۲% افراد آلوده بیماری کشنده ایجاد می کند؛ اما با افزایش تراکم جمعیت، گسترش گردشگری (زیارتی و سیاحتی)، رشد استفاده از سرنگ یا وسایل درمانی مشترک باید بیشتر مواظب بود؛ شایان توجه است که ابتدا توجه مقامات مسئول و سپس اطلاع رسانی و توصیه های بهداشتی و ارتباط با پایگاه های اطلاع رسانی دقیق اقدامی اولیه و بسیار ضروری می باشند، در غیر اینصورت باید هزینه های هنگفتی در سیستم های اقتصادی، بهداشتی و آموزشی کشور و همچنین خانواده ها بپردازیم.

جهت مطالعه متن کامل فایل زیر را دانلود نمایید

 

 

Leave a Reply