نوع نمونه‌ی جمع‌آوری شده

رایج‌ترین نمونه‌ای که از افراد مشکوک به هپاتیت A جمع آوری می‌شود؛ نمونه‌ی خون است. نمونه‌ی خون از ورید دست فرد مراجعه کننده جمع آوری شده و برای انجام آزمایشات اختصاصی به آزمایشگاه‌های تشخیص طبی ارسال می‌شود. توجه داشته باشید که در مواردی می‌توان برخی از آزمایشات را بر روی نمونه‌ی مدفوع بیمار نیز انجام داد و نتایج قابل قبولی به دست آورد.

شرایط جمع آوری نمونه

آزمایشات مربوط به هپاتیت A نیازی به رعایت شرایط ناشتایی ندارد؛ با این حال، لازم از که فرد نمونه گیر تمامی موارد ایمنی، در هنگام نمونه‌گیری را رعایت کند تا ناخواسته به هپاتیت A مبتلا نشود.

کشت سلولی

کشت سلولی به منظور تشخیص هپاتیت A رایج نیست؛ زیرا نمی‌توان اثرات پاتولوژیک ویروس را بر روی نمونه‌های انسانی مشاهده نمود. با این حال، محققین، به تازگی، موفق شده‌اند تا نتایج قابل قبولی از کشت سلولی نمونه‌های آلوده به HAV، بر روی سلول‌های میمون رزوس به دست بیاورند.

آزمایشات سرولوژی

در بخش ایمونولوژی آزمایشگاه‌های تشخیص طبی می‌توان با سنجش میزان IgM و IgG ساخته شده علیه HAV، تا حدودی از وضعیت فرد بیمار مطلع شد. مثبت شدن هر 2 نوع پادتن می‌تواند نشان دهنده‌ی عفونت حاد در فرد مبتلا باشد. در حالی که اگر تنها IgG در نمونه‌ی خون فرد مراجعه کننده، مثبت شود؛ می‌توان گفت که فرآیند واکسیناسیون موفقیت آمیز بوده و فرد مورد نظر نسبت به ویروس هپاتیت A مقاوم شده است.

آزمایشات بیوشیمیایی

در کبد آنزیم‌های اختصاصی وجود دارند که میزان آن‌ها در خون بسیار ناچیز است؛ در نتیجه با آسیب دیدن کبد، میزان این آنزیم‌ها، در خون افزایش می‌یابد. ALT، AST و ALP جزیی از این دسته آنزیم‌ها می‌باشند که افزایش آن‌ها در خون می‌تواند نشان دهنده‌ی آسیب کبدی باشد. در بخش بیوشیمی با سنجش میزان این آنزیم‌ها می‌توان از وضعیت بیماری با خبر شد. توجه داشته باشید که این آنزیم‌ها اختصاصیت پایینی دارند و در تمامی آسیب‌های کبدی افزایش پیدا می‌کنند؛ با این حال می‌توان از آن‌ها به منظور آسان‌تر شدن فرآیند تشخیص، استفاده کرد.

آزمایشات مولکولی

آزمایشات مولکولی بسیار دقیق می‌باشند؛ اما زمانبر و گران هستند. کارشناسان بخش ویروس شناسی می‌توانند با استفاده از تکنیک PCR به صورت کیفی از وضعیت فرد مراجعه کننده با خبر شوند. همچنین در موارد حاد می‌توان با کمک روش Real Time PCR از میزان ویروس به صورت کمی مطلع شد.

منابع:
  1. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hepatitis-a/diagnosis-treatment/drc-20367055
  2. Murray Medical Microbiology

 

Leave a Reply