آزمایشگاه نوید براساس نیازهای واحد های فنی و اداری نیروهای شایسته را استخدام میکند.
افرادی که دارای شرایط مورد نیاز باشند برای آزمون و مصاحبه دعوت خواهند شد .
قابل توجه متقاضیان همکاری با ازمایشگاه
تکمیل فرم همکاری برای آزمایشگاه نوید تعهدی ایجاد نمی‌کند.
تقاضای همکاری با آزمایشگاه فقط با تکمیل اطلاعات شما در وب سایت رسمی آزمایشگاه انجام می گیرد.
مطالب مندرج در سایر وب سایت ها و نشریات کاریابی و استخدامی به هیچ وجه مورد تایید آزمایشگاه نیست.

آدرس :خراسان رضوی ، مشهد ،احمدآباد ، بین پاستور و قائم ،جنب ورودی مترو ساختمان هدایت ، پلاک 119
ساعت کاری:7 صبح الی 9 شب (پنجشنبه ها 7 صبح الی 8 شب)
ایمیل:info@navidmedlabs.com

© آزمایشگاه نوید

© آزمایشگاه نوید
Powered By Raymon