مقدمه:

تست های هماتولوژی یکی از ابزارهای تشخیصی ضروری هستند که برای ارزیابی سلامت و عملکرد سلول ها و اجزای خون استفاده می شوند. این آزمایش‌ها نقش مهمی در تشخیص و مدیریت اختلالات و بیماری‌های خونی مختلف دارند. در این مقاله، برخی از آزمایش‌های کلیدی هماتولوژی که برای تشخیص اختلالات خونی استفاده می‌شوند را بررسی می‌کنیم.

شمارش کامل خون (CBC):

CBC اطلاعات ارزشمندی در مورد تعداد، اندازه و شکل گلبول های مختلف خون، از جمله گلبول های قرمز (RBC)، گلبول های سفید (WBC) و پلاکت ها ارائه می دهد.

اجزای اندازه گیری شده:

شمارش گلبول قرمز (RBC)

غلظت هموگلوبین (Hgb)

سطح هماتوکریت (Hct).

شمارش گلبول های سفید (WBC)

شمارش پلاکت

میانگین حجم بدنی (MCV)، میانگین هموگلوبین جسمی (MCH) و میانگین غلظت هموگلوبین بدنی (MCHC)

اهمیت: CBC می تواند به تشخیص اختلالات خونی مختلف از جمله کم خونی، عفونت، التهاب و اختلالات خونریزی کمک کند.

برای آشنایی با اصطلاحات رایج در جواب آزمایش‌ها به این مقاله مراجعه کنید.

اسمیر خون محیطی (PBS):

PBS شامل بررسی لایه نازکی از خون در زیر میکروسکوپ برای ارزیابی مورفولوژی و آرایش سلول های خونی است.

مولفه های ارزیابی شده:

مورفولوژی گلبول قرمز (اندازه، شکل، رنگ)

تفاوت گلبول های سفید (انواع و درصد گلبول های سفید)

مورفولوژی و شمارش پلاکت

وجود سلول های غیر طبیعی (به عنوان مثال، سلول های نابالغ یا غیر معمول)

اهمیت: PBS اطلاعات دقیقی در مورد مورفولوژی سلول های خونی ارائه می دهد و می تواند به تشخیص بیماری هایی مانند کم خونی، لوسمی و عفونت کمک کند.

مشخصات انعقادی:

تست های انعقادی توانایی خون را برای لخته شدن مناسب ارزیابی می کند و خطر خونریزی یا اختلالات لخته شدن را ارزیابی می کند.

اجزای اندازه گیری شده:

زمان پروترومبین (PT) و نسبت نرمال شده بین المللی (INR)

زمان ترومبوپلاستین جزئی (PTT)

سطح فیبرینوژن

سطح D-dimer

اهمیت: آزمایش‌های انعقادی به تشخیص و نظارت بر شرایطی مانند اختلالات خونریزی، ترومبوز و انعقاد کمک می‌کنند.

آسپیراسیون مغز استخوان و بیوپسی:

آسپیراسیون و بیوپسی مغز استخوان شامل جمع آوری و بررسی نمونه ای از بافت مغز استخوان برای ارزیابی ترکیب سلولی و عملکرد آن است.

مولفه های ارزیابی شده:

سلولی بودن (تعداد و انواع سلول ها)

وجود سلول های غیر طبیعی (به عنوان مثال، سلول های لوسمی، سلول های لنفوم)

معماری و عملکرد مغز استخوان

اهمیت: آزمایش‌های مغز استخوان برای تشخیص و نظارت بر بدخیمی‌های هماتولوژیک مانند لوسمی، لنفوم و مولتیپل میلوما بسیار مهم هستند.

آزمایش ژنتیک و تشخیص مولکولی:

آزمایش‌های ژنتیکی و مولکولی جهش‌های ژنتیکی خاص، ناهنجاری‌های کروموزومی یا نشانگرهای مولکولی مرتبط با اختلالات خونی را شناسایی می‌کنند.

تست ها شامل:

واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) برای تشخیص جهش ژنی

هیبریداسیون درجا فلورسانس (FISH) برای ناهنجاری های کروموزومی

توالی یابی نسل بعدی (NGS) برای تجزیه و تحلیل چندین ژن به طور همزمان

اهمیت: آزمایش‌های ژنتیکی و مولکولی به تشخیص اختلالات خونی ارثی مانند هموفیلی و تالاسمی کمک می‌کنند و تصمیمات درمانی در بدخیمی‌های هماتولوژیک را راهنمایی می‌کنند.

جمع بندی:

آزمایشات هماتولوژی برای تشخیص و نظارت بر طیف گسترده ای از اختلالات و بیماری های خونی ضروری است. از غربالگری معمول گرفته تا روش‌های تشخیصی تخصصی، این آزمایش‌ها بینش‌های ارزشمندی را در مورد سلامت و عملکرد سلول‌ها و اجزای خون ارائه می‌کنند. اگر علائم اختلال خونی را تجربه می کنید، برای آزمایش و تشخیص مناسب با پزشک خود مشورت کنید.