درباره ما

اهداف آزمایشگاه نوید

By سپتامبر 10, 2018No Comments

اهداف آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی نوید

اهداف آزمایشگاه نوید، که شالکه خدمت رسانی این مرکز را به مجاورین و زائرین بارگاه منوّر رضوی تشکیل می دهد، که همواره امیدواریم بتوانیم با استعانت از خدواند متعال در کسب رضایت مراجعین محترم گامی استوار برداریم.

۱) تلاش مستمر در زمینه ارتقای سطح کیفی خدمات آزمایشگاهی

۲) استاندارد نمودن کمیت خدمات آزمایشگاهی

۳) رضایتمندی مشتریان داخلی و خارجی

۴) گام برداشتن در راستای اجرای متدهای استاندارد آزمایشگاهی و کاهش عوامل ایجاد کننده خطا در نتایج آزمایشگاهی با اجرای فراگیر برنامه کنترل کیفی وبا در نظر گرفتن شرایط موجود

۵) تلاش در جهت آموزش کارکنان جهت ارتقا سطح آگاهی و کیفیت عملکرد آنان

۶) ارتقاء سطح خدمات و تامین انتظارات مراجعین

۷) ارتقای مستمر کیفیت تجهیزات آزمایشگاه و خرید دستگاه های جدید مرتبط با فعالیت های آزمایشگاه

۸) پایبندی به اخلاق حرفه ای و اجتماعی با تاکید بر درستکاری کیفیت بالای خدمات وتعهد به اصول قانونی

۹) درک بیشتر نیازمندی های بیماران و مراجعین جهت دستیابی به خشنودی آنها

۱۰) تلاش جهت افزایش دانش سازمانی و سطح رضایت مندی کارکنان

۱۱) آگاهی و ایجاد تعهد و وظیفه در کارکنان آزمایشگاه جهت استقرار و حفظ مدیریت کیفیت بر اساس استانداردهای جهانی . ملی ومشارکت فعال آنها

۱۲) بهینه سازی خدمات تشخیص آزمایشگاهی

۱۳) ارائه خدمات مشاوره ای آزمایشگاهی

۱۴) نظارت بر حسن اجرای فرآیندهای آزمایشگاه

۱۵) گسترش امکانات و خدمات رایانه ای با نیازهای مراجعین آزمایشگاه

۱۶) ارایه خدمات نوین و الکترونیکی جهت راحتی و آرامش بیشتر مراجعین محترم

 

مدیریت آزمایشگاه تخصصی نوید همواره پذیرای پشنهادات و انتقادات شما خواهد بود تا بتواند با کیفیت بهتری به ارایه خدمات بپردازد

Leave a Reply